InnoAgro® mang tới nông dân một số lựa chọn cho nhà sạch:
- Chống tia UV;
- Chống sương;
- Bảo đảm khả năng tán xạ.