Nhờ vào công nghệ UltraFlat (siêu phẳng) và quy trình sản xuất đặc biệt, chúng tôi có thể sản xuất sản phẩm màng siêu phẳng, InnoFlat®. Tính năng đặc biệt này giúp các sản phẩm túi đứng đạt được độ phẳng cao, màng chạy nhanh hơn trên thiết bị đầu cuối.