Màng khay định hình có độ sâu từ 5 đến 75mm;
Màng thổi 7 lớp sửa dụng nguyên liệu đặc biệt để đáp ứng các đặc tính ngăn cản, bảo vệ đa dạng theo yêu cầu của khách hàng.