Phạm vi cung cấp sản phẩm màng nắp (lidding) đa dạng với công nghệ cao, phù hợp các yêu cầu:
- Màng nắp dễ bóc (easy-peel) cho các hũ/chai PP/PS/EPS;
- Màng nắp có đặc tính ngăn cản, bảo vệ cho các khay PET và ALU (nhôm) hàn dính (lock-seal) hoặc dễ bóc.