Bảo quản thịt tươi không khó, nhưng để kéo dài thời gian sử dụng của chúng lại là một thách thức. InnoSkin® có khả năng kháng thẩm thấu cao.
InnoSkin® giúp người tiêu dùng tiếp cận được với các thực phẩm tươi sống một cách thuận tiện hơn.