• Innoplas®  cung cấp các dòng sản phẩm có ứng dụng rộng rãi trong công nghệ ghép của  bao bì mềm chứa thực phẩm và phi thực phẩm. Độ dày màng từ 20 micron đến 200 micron với hệ thống kiểm soát độ dày tiên tiến giúp cho các khâu sau của quy trình và thiết bị được tối ưu hóa cao.

  • Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến chuỗi cung ứng, từ khâu ghép của khách hàng trực tiếp của chúng tôi cho đến việc phân phối cho các ngành hàng tiêu dùng.

  • Màng phim với các đặc tính chất đặc biệt có thể được đáp hoàn toàn theo một quy trình  " đo ni đóng giày" phù hợp....